Friday, August 6, 2010

วัฒนาทำฐานข้อมูลวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

นายจรูญ มีธนาถาวร ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กล่าวว่า เขตในฐานะหน่วยงานในสังกัด ได้ริเริ่มโครงการ "จัดทำฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ Virtual Private Network (VPN)" ขึ้น โดยใช้ร่วมกับโครงข่ายโทรศัพท์ระบบ 3G เชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเขต

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ซึ่งมีอยู่ 130 วิน คิดเป็นจำนวนผู้ขับขี่รับจ้างประมาณ 1,100 คน ให้เป็นระบบ ถูกต้องและครบถ้วน สามารถให้บริการออกใบรับรอง กรณีขอเปลี่ยนรถจักรยานยนต์แก่ผู้ขับขี่รับจ้าง รวมทั้งให้บริการข้อมูลของผู้ขับขี่ในพื้นที่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจนครบาลและกรมการขนส่งทางบก

ทั้งนี้ ผู้ขับขี่รับจ้างสามารถเลือกเข้ารับบริการได้ทั้งในสำนักงานเขตและสถานที่ที่กำหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจจะกำหนดสถานที่ที่เหมาะสมภายในพื้นที่เขตโดยจะออกให้บริการจัดทำฐานข้อมูล ผู้ขับขี่รับจ้างนอกสถานที่ทุกเดือนๆ ละ 1-2 ครั้ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงกันยายน 2553 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเทศกิจ โทร.02-3812136 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

No comments:

Post a Comment